espanolprofesional.nl

Algemene informatie

Een cursusjaar bestaat uit 36 trainingen. Een cursus is opgebouwd uit 3 blokken van 12 trainingen van 1,5 uur.
Om organisatorische redenen (schoolvakanties, studiereis docent, etc) kan een blok soms iets langer of korter zijn.

Aan het einde van elk blok van de cursus voor vergevorderden leggen de cursisten een tentamen af. Als de tentamens met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de cursist aan het einde van de cursus een certificaat van het behaalde niveau.

Het tentamen is niet verplicht om af te leggen maar wel noodzakelijk om het certificaat met cijferlijst te halen. I.p.v. het certificaat kan men ook een bewijs van aanwezigheid/deelname aanvragen na afloop van elk blok. Voor elk blok schrijft men zich desgewenst opnieuw in.

In de cursussen Beginners en Halfgevorderden (niveau A1 en A2) wordt gewerkt met de lesmethode Encantado deel 1 en 2. De lesmethode gaat uit van de Nederlandse cursist die de Spaans taal leert en houdt rekening met moeilijkheden die cursisten bij het leren van Spaans ondervinden.

In de cursussen voor gevorderden en vergevorderden wordt gebruik gemaakt van Spaanstalige lesmethoden.

Ook is het mogelijk om privéles of lessen in een kleine groep van 2, 3, of 4 personen te volgen.Om de continuïteit te in het leerproces te waarborgen is er voor dit type lessen het 10 rittenkaart systeem ingesteld.

Het lesmateriaal voor privélessen en lessen op maat of lessen in kleinere groepen wordt in onderling overleg en al naar gelang de wensen van de cursist (en) vastgesteld.