Tarieven

Tarieven Español Profesional cursusjaar 2019 (van 1 jan t/m 31 dec 2019).
Deze tarieven gelden voor de cursussen Spaans. De tarieven voor de lessen NT2 worden in overleg met de cursist (en) vastgesteld.

Privéles:
Bij groepen met minder dan 6 deelnemers en privélessen wordt gebruikt gemaakt van de10-rittenkaart:

€ 35,- per persoon per uur
€ 30,- per persoon per uur (bij 2 personen)
€ 25,- per persoon per 1 uur en een kwartier (bij 3 personen)
€ 23,50 per persoon per 1 uur en een kwartier (bij 4 personen)
Bij cursisten die privéles aan huis krijgen en buiten de gemeente Heiloo wonen, worden de reiskosten van de docente in rekening gebracht: 0,30 eurocent per kilometer.

Groepsles:
20,- per persoon per 1,5 uur ( bij 6 personen). 
Het lesgeld is exclusief boeken maar inclusief extra lesmateriaal.
Het lesmateriaal wordt in onderling overleg en al naar gelang de wensen van de cursist (en) vastgesteld.
Voor korte, snelle trajecten geldt een uur tarief van € 45,- voor de docent, bij een deelname van maximaal 6 cursisten en een afname van tenminste 10 lessen.

Incompany Training:
Tarieven opvraagbaar.

Onze cursussen zijn vrijgesteld van BTW.